Charityrun 2018

Am Kader vun de Fuussendeeg huet den 20. Abrëll 2018 den traditionelle Charityrun stattfonnt, bei dem d’Schüler vu 7e bis 4e fir de gudden Zweck fläisseg Ronnen um Campus gelaf sinn an dobäi 7021 Euro gesammelt hunn. De Benefice ass ënner anerem un d’Associatiounen ALAN-Maladies rares an CSI- Entwëcklung duerch …

Examen de fin d’études secondaires 2018

Publication des résultats 2018 La publication des résultats de l’examen de fin d’études secondaires, session juin 2018, est prévue à partir du lundi 25 juin après 11h00 pour les sections A, B, D, E et G et pour mardi 26 juin après 17h00 pour les sections C et se fera: par affichage …

Ausflug nach Mainz: Gutenberg und Die Physiker

„Mehr als das Blei in der Flinte hat das Blei im Setzkasten die Welt verändert“ (Georg Christoph Lichtenberg zugeschriebener Aphorismus)   Das Gutenberg-Museum in Mainz Gegenüber vom Dom St. Martin im Zentrum von Mainz befindet sich das seit 1900 bestehende Gutenberg-Museum. Es ist eines der ältesten Druck- und Schriftmuseen überhaupt …

Schüler-Radio

Emission du mardi 12.06.18 à 15.00hrs sur radio ARA102,9FM et 105,2FM L’équipe Schüler-radio du Campus Geesseknäppchen sera de retour le mardi 12 juin 2018 de 15h00 à 16h00 sur radio ARA 102,9FM et 105,2FM.   Thèmes prévus:   “What does peace cost ?” : Interview avec M. Xavier Bettel, Premier Ministre …

Rallye pédestre vun der OBENE 2e

Samsdes 9. Juni ab 14h00 op der Kockelschéier.   Dëst Joer gëtt Samsdes Mëttes den 9. Juni fir zweeten Kéier e Rallye pédestre vun der Optioun Bénévolat 2e a Zesummenarbecht mat der Chaîne de l’espoir Lëtzebuerg a Natur an Emwëlt organiséiert. De Rallye ass fir Kleng a Grouss geduet d.h. …